Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §15 Ersättning vid trakasserier

onsdag23 augusti 2017

§ 15 ERSÄTTNING VID TRAKASSERIER

  • Mom 1. Ersättningsrätt

Medlem, som på grund av sin fackliga verksamhet för förbundet avskedas, eller på grund av andra trakasserier från arbetsgivarens sida tvingas säga upp sin anställning, kan av förbundsstyrelsen erhålla ersättning om avdelningsstyrelsen tillstyrkt densamma. Medlem skall innan denne säger upp sin anställning inhämta avdelningsstyrelsens medgivande därtill.

 

  • Mom 2. Ersättningens storlek

Ersättning utgår med belopp som förbundsstyrelsen beslutar, dock lägst med samma belopp som utgår enligt § 14, mom 2.
Ersättning utgår för tid som förbundsstyrelsen i varje särskilt fall beslutar, dock i intet fall mer än sex (6) veckor. Medlem som uppbär ersättning skall snarast möjligt söka nytt arbete. Om denne inte iakttar denna skyldighet eller vägrar anta lämpligt erbjudet arbete, kan förbundsstyrelsen besluta att dra in ersättningen.

 

  • Mom 3. Bortfall av ersättning under a-kassetid

Medlem som är berättigad till ersättning från arbetslöshetskassan kan under den tiden inte göra anspråk på ersättning enligt denna paragraf.

 

  • Mom 4. Återbetalningsskyldighet

Om medlem, som uppbär eller uppburit ersättning enligt denna paragraf, tillerkännes skadestånd för den ekonomiska förlust denne lidit på grund av den åtgärd som vidtagits av arbetsgivaren, skall denne till förbundet återbetala den uppburna ersättningen, dock högst med det belopp vartill skadeståndet uppgår.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan