Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §16 Rättshjälp

onsdag23 augusti 2017

§ 16 RÄTTSHJÄLP

  • Mom 1. Omfattning

Rättshjälp kan beviljas av förbundsstyrelsen i följande fall:

  1. till medlem eller avdelning som för att kunna hävda sina intressen gentemot arbets­ eller uppdragsgivare måste vidta rättsliga åtgärder.
  2. till medlem som i samband med eller som följd av yrkesutövning utsätts för händelse som medför en rättslig tvist.   

Rättshjälp kan också beviljas avliden medlems rättsinnehavare.

  • Mom 2. Ansökan om rättshjälp

Medlem skall inge ansökan om rättshjälp till avdelningsstyrelsen som med eget yttrande och tillgängligt utredningsmaterial översänder ärendet till förbundsstyrelsen.

Rättegång för vilken rättshjälp begärs, får inte av medlem eller avdelning inledas förrän förbundsstyrelsens beslut meddelats.

  • Mom 3. Trygghetsfonden

Musikernas Trygghetsfond har som ändamål att genom förskottering trygga medlemmars gager enligt kontrakt som tecknats genom förbundets aktiva medverkan.

Medlem har, mot erläggandet av en särskild anslutningsavgift av 100 kronor, rätt att ansluta sig till Trygghetsfonden. Medlem som utträder ur fonden har inte rätt att återfå sådan anslutningsavgift. Vid återinträde skall ny anslutningsavgift erläggas.

Tillämpningsreglerna för punkt 1 till 7 i Trygghetsfonden regleras av Förbundsstyrelsen.

Den som inträtt som medlem i förbundet före Förbundsmötet 2002 omfattas av trygghetsfonden.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan