Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §19 Förbundets funktionärer, medarbetare och personal

onsdag23 augusti 2017

§ 19 FÖRBUNDetS FUNKTIONÄRER, MEDARBETARE OCH PERSONAL

  • Mom 1. Funktionärer och medarbetare

Funktionärer och medarbetare anställs eller på annat sätt engageras av förbundsstyrelsen, som inom fastställda budgetramar fastställer såväl antal som ifrågavarande löner och/eller ersättningsvillkor.

  • Mom 2. Bisysslor

Anställd funktionär skall helt ägna sig åt sin tjänst hos förbundet och får inte utan att höra för­bundsstyrelsen åtaga sig annat uppdrag. Vad som stadgas här gäller inte mottagande av offentligrättsliga uppdrag av statlig, landsting, kommunal eller kyrkokommunal art.

  • Mom 3. Misskötsel

Funktionär som missköter sin tjänst kan av förbundsmötet, efter förslag av förbundsstyrelsen, entledigas.

  • Mom 4. Uppdrag i tjänsten

Vid beordrade eller sanktionerade uppdrag tillämpas av förbundsmötet fastställt uppdragsreglemente.

  • Mom 5. Huvudsaklig arbetsfördelning

För funktionärer och övriga medarbetare gäller av förbundsstyrelsen eller förbundsmöte fastställda befattningsbeskrivningar, vari skall anges ansvar och kompetensområde.

  • Mom 6. Anställning kontorspersonal

Erforderlig kontorspersonal anställs av förbundsstyrelsen.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan