Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §24 Förmedlingsverksamheten

onsdag23 augusti 2017

§ 24 FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN

  • Mom 1.

Inom ramen för förbundets stadgar och av förbundsmötet fattade beslut, utövar förbundsstyrelsen det övergripande ansvaret för beslutad förmedlingsverksamhet.

  • Mom 2.

Den omedelbara ledningen av förmedlingsverksamheten utövas enligt de riktlinjer och arbetsordningar samt den ansvarsfördelning som förbundsstyrelsen fastställer.

  • Mom 3.

Orkester eller enskild musiker, som önskar bli förmedlad genom Musikerförbundets förmedlingsverksamhet, bör göra skriftlig anmälan därom till förbunds­kontoret.

  • Mom 4.

Därest beslut i förmedlingsfrågor överklagas skall detta göras skriftligen till förbundsstyrelsen av berörd part. Detta skall ske inom 30 dagar från beslutets delgivning.
Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas i den ordning som stadgar i § 12 mom 5-7.

  • Mom 5.

För förmedlingsverksamheten upprättas särskild ekonomisk redovisning, som omfattar alla med förmedlingens drift sammanhängande inkomster och utgifter.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan