Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §25 Förbundets stipendium

onsdag23 augusti 2017

§ 25 FÖRBUNDETS STIPENDIUM

  • Mom 1. Ändamål

Svenska Musikerförbundets Stipendiefond har till uppgift att genom utdelande av stipendier och studiebidrag till medlemmar i förbundet stimulera och underlätta utbildning för kulturfrämjande ändamål inom förbundets verksamhetsområde.

  • Mom 2.  Medlens användande

Fondens avkastning utdelas årligen i form av stipendier eller studiebidrag motsvarande ett värde av högst 80 procent av avkastningen, dock högst tre (3) gånger basbeloppet.

  • Mom 3.  Stipendiekommitté

För beredning och beslut om utdelning av stipendier eller studiebidrag väljer förbundsmötet en från förbundsstyrelsen fristående stipendiekommitté. Antalet ledamöter i stipendiekommittén fastställs av förbundsmötet.

  • Mom 4. Ansökan om stipendier och/eller deltagande

Ansökan inlämnas skriftligen senast 15 april till stipendiekommittén. Till ansökan skall bifogas de handlingar som den sökande hänvisar till, såsom intyg av den sökandes lärare eller sakkunnig studieplan.

  • Mom 5. Utdelning     

Stipendierna/studiebidragen bör tillkännages och, när så är möjligt, även utdelas i anslutning till ordinarie förbundsmöte.

  • Mom 6. Stipendiats skyldighet

Det åligger stipendiat att efter stipendietidens utgång eller senast tre (3) månader efter genomgångna studier inkomma till stipendiekommittén med redogörelse för studierna.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan