Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §4 Inträde

onsdag23 augusti 2017

§ 4 INTRÄDE

  • Mom 1. Medlemskap i förbundet

Rätt att vinna inträde i förbundet har varje inom förbundets yrkesområde verksam person. Om sådana förhållanden åberopas, som för medlem kan föranleda uteslutning enligt dessa stadgar, prövas rätten till och villkoren för inträde med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.
Även tidigare yrkesverksam person inom förbundets yrkesområde, som ej längre är yrkesverksam, kan beviljas medlemskap i avsedd medlemskategori. I ett sådant speciellt fall, då särskilda skäl finns, skall den sökande skriftligen motivera dessa skäl till förbundsstyrelsen.  Därefter kan styrelsen besluta om att bevilja medlemskap.

  • Mom 2. Ansökan

Skriftlig ansökan om inträde skall inges till förbundet centralt.

  • Mom 3. Inträdesbeslut

Fråga om inträde prövas och avgörs av förbundsstyrelsen eller av den styrelsen utsett. För ny medlem skall genom förbundets försorg utfärdas medlemsbevis. Avslås ansökan skall detta beslut omedelbart delges den inträdessökande.

  • Mom 4. Besvär avslag

Beslut, varigenom inträdesansökan avslagits, kan av den inträdessökande överklagas i den ordning som stadgas i § 12 mom 5–7.

  • Mom 5. Medlemskaps början vid överflyttning

Om överflyttning mellan till Landsorganisationen anslutna förbund  stadgas i § 11 mom 2. Vid sådan överflyttning till förbundet skall medlemskap anses ha vunnits från och med den kalendermånad för vilken stadgeenlig medlemsavgift erlagts till förbundet.

  • Mom 6. Återinträde

”Då samtliga skulder från tidigare medlemskap i förbundet är betalda kan den uteslutna medlemmen söka nytt medlemskap.”

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan