Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §8 Nedsättning av avgift - avgiftsbefrielse

onsdag23 augusti 2017

§ 8 NEDSÄTTNING AV AVGIFT - AVGIFTSBEFRIELSE

  • Mom 1. Skäl för nedsättning av avgift

 Medlem kan medges sänkt avgift vid:

  • Anställning i annat land om därvid medlemskap erhållits i motsvarande yrkesorganisation.
  • Militärtjänstgöring i form av grundutbildning samt civilförsvarstjänstgöring som tillgodoräknas som fullgjord tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt, under förutsättning att medlemmen under respektive kalendermånad ej erhållit inkomst av arbete inom något av förbundets verksamhetsområden.
  • Heltidsstudier under vilka man ej är yrkesutövande.

För att kunna beviljas nedsatt avgift fordras att skriftlig ansökan med angivande av skäl och tidsperiod för avgiftsnedsättning inges till förbundsledningen, som meddelar förbundsstyrelsens beslut och vad medlemmen skall iaktta.

Avgiftsnedsättning enligt detta moment innefattar ej befrielse från avgifter till obligatoriska medlemsförsäkringar.

  • Mom 2. Särskilda skäl

Medlem kan då särskilda skäl föreligger efter förbundsstyrelsens prövning beviljas nedsättning av avgift eller helt befrias från skyldighet att erlägga sådan.

Medlem som har nedsatt avgift eller är befriad från avgift kan ej påräkna stadgeenlig service för händelser som inträffar under tiden för avgiftsbefrielsen.

  • Mom 3. Markering av avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse markeras i medlemsregistret i den ordning som förbundsstyrelsen fastställt.

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan