Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem §9 Avdelningstillhörighet

onsdag23 augusti 2017

§ 9 AVDELNINGSTILLHÖRIGHET

Medlem som är bosatt eller stadigvarande verksam inom viss avdelnings verksamhetsområde skall, om inte förbundsstyrelsen beslutar annorlunda, registreras som medlem i denna avdelning. Stadigvarande adressändringar skall anmälas till förbundet centralt, som överför medlemmen till eventuell ny avdelning.

  • Mom 1. Sammanhållning och utveckling

 Medlem skall verka för förbundets sammanhållning och utveckling, rätta sig efter stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt iaktta lojalitet mot förbundet och dess underorganisationer.

  • Mom 2. Medlems skyldighet

Medlem skall på anmodan lämna statistiska och andra uppgifter om arbetsvillkor och anställningsförhållanden.

  • Mom 3. Överklagan

Medlem, som anser sig ha lidit orätt genom beslut av avdelningen eller dess styrelse, har rätt att överklaga beslutet hos förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas i den ordning som stadgas i § 12 mom 5–7.

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan